Afhankelijk van de inrichting van het album (zijn het alleen foto’s of zijn ze voorzien van aantekeningen) zijn er een aantal keuze-opties:

  1. De hele pagina wordt opgeslagen zoals die is, inclusief alle aantekeningen. 

  2. Zowel de linker- áls de rechterpagina komen als één geheel in een bestand 

  3. Alleen de foto’s worden er uit gehaald en als individuele foto’s opgeslagen in aparte bestanden

  4. Een combinatie van methoden is ook mogelijk. In dat geval worden dus zowel de hele pagina, als de individuele foto’s worden opgeslagen.

Hierover wordt in de aanloop naar de opdracht met de klant afgesproken wat de wensen zijn. 


Het tarief is € 45,00 per uur. Er wordt afgerond op hele kwartieren.