Input
Het gaat hier om reeds gescande bestanden die bewerkt moeten worden.
Bij voorkeur gebeurt dit in tiff- of ander raw-formaat. Foto’s in jpg- of png-formaat zijn ook goed. 

Aanlevering
Aanlevering kleine aantallen foto’s (max 5) kan je per mail doen.
Aanlevering grotere aantallen kan:  per usb-stick, harddisk, WeTransfer, CD of DVD.

Output
Levering van het behandelde product vindt plaats in het jpg-formaat.


Aflevering
Deze kan in principe op dezelfde wijze als de aanlevering, mits er voldoende ruimte voor is. Als het nodig is wordt er contact over opgenomen..

De tarieven voor dit onderdeel vind je hier.