Tarieven

Om de verschillende tarieven te kunnen inzien kies je voor een van de mogelijkheden onder de knop Tarieven.

Bij het scannen hoort standaard: rechtzetten, belichting en kleur zo goed mogelijk in orde maken.

Hoe lang duurt de uitvoering van een opdracht?

Bij aanvang wordt zo goed mogelijk ingeschat wat de vermoedelijke doorlooptijd zal zijn. Afwijkingen hierop zullen zo snel deze bekend zijn met je worden afgestemd.

Sommige opdrachten zijn zo omvangrijk, dat ze een lange doorlooptijd hebben. Daar is niets aan te doen en we gaan zo’n opdracht ook zeker niet uit de weg. Maar als zo’n grote opdracht de normale activiteiten in de weg staat, zal worden afgestemd over een aangepast doorloopschema.

Materiaal aanleveren

De aangeleverde originelen moeten van acceptabele kwaliteit zijn om een goed resultaat te kunnen leveren. Als dit niet het geval blijkt te zijn, wordt contact opgenomen om te overleggen.

Er wordt in principe een voorlopige inschatting gemaakt van de kwaliteit en de omvang van het geleverde materiaal. Als tijdens de verwerking afwijkingen naar voren komen, dan wordt contact met je opgenomen. Eventueel kan er dan een nieuwe prijsopgave worden gedaan. Dit alles om te voorkomen dat er achteraf onaangename verrassingen ontstaan.

Stof en krassen
Door onze hoogwaardige scanapparatuur wordt het grootste deel hiervan automatisch verwijderd. Helaas is dit niet altijd genoeg. 

Indien gewenst kan voor individuele foto’s nog een extra nabewerking worden gekozen om resterende beschadigingen bij te werken. Zie voor de tarieven de pagina Stof verwijderen.