Er zijn een aantal situaties waarin het digitaliseren van materiaal een uitkomst kan brengen.

Nalatenschap
Vaak is er na het overlijden van een familielid een berg fotografisch en ander materiaal.
In veel gevallen zijn er meerdere erfgenamen die over dit materiaal willen kunnen beschikken, maar dat is fysiek onmogelijk. In zo’n situatie zijn de diensten van Klijnfoto een uitkomst. Of het nu om foto’s, dia’s, negatieven, albums, 8mm filmpjes, geluidsopnamen, VHS- of Hi8-videobanden gaat.

Eigen archief
In de loop der jaren heb je   – vaak zonder dat je het door hebt – een flinke voorraad materiaal opge-bouwd die ergens in een kast of plastic zak ligt te verstoffen. Doorzoeken vergt tijd en energie en daar komt het eigenlijk nooit van. Hoog tijd om de boel te digita-liseren. En als je daar ook maar niet toe komt, dan is KlijnFoto een uitkomst. Ook voor papieren natuurlijk.

Papieren
Ook in het geval een papieren administratie die niet verloren mag gaan, is digitalisering dé weg. Voor particulieren, maar ook voor bedrijven.
Vooral als de gegevens, nadat ze zijn gedigitaliseerd, op meerdere plaatsen worden bewaard (bijv. via back-up online) is de kans dat ze verloren gaan vrijwel nihil. 

Kwaliteit die achteruit gaat
Het is een feit materiaal dat op celluloid of beeld- en geluidsbanden is opgeslagen in de loop der tijd in kwaliteit achteruitgaat. Zonlicht, stof, rook, vocht en algemene degradatie van het materiaal spelen een rol. De remedie is het digitaal maken van het materiaal, waardoor het niet langer aan achteruitgang onderhevig is. Voordat het te laat is.

Beschadigingen
Beschadigd fotomate-riaal kan vaak nog verbeterd worden. In overleg kan bepaald worden welke foto’s zich daarvoor lenen.

Helaas hebben we niet de mogelijkheden om dit voor bewegend materiaal te doen, maar stilstaande beelden des te meer.


Wat wij leveren is:

Kwaliteit
De kwaliteit van de fotoscans is ruim voldoende om er een prachtige afdruk van te kunnen laten maken.
Uiteraard helpt het wel als het origineel in goede staat is, maar zoals aangegeven kan ook na het scannen meestal nog het nodige verbeterd worden

Testset
Indien gewenst kan een testset worden gemaakt, die representatief is voor het eindresultaat. De kosten hiervan worden natuurlijk verrekend met de uiteindelijke kosten.