VHS staat voor Video Home System, een opname- en afspeelstandaard voor video, geïntroduceerd in 1976.

Het is de uiteindelijke winnaar van een formaatoorlog op dit gebied. Hoewel de kwaliteit van het concurrerende systeem van Philips (Video 2000) beter was, en Betamax van Sony ook een geduchte opponent was, heeft het geweld van JVC de uiteindelijke wereldstandaard VHS opgeleverd.
Daarnaast is er de 8mm variant van Sony, voornamelijk voor videocamera’s.

Afgeleiden zijn: VHS-C, de kleinere uitvoering van de cassette voor videocamera’s en de in 1987 uitgebrachte vernieuwde standaard: S-VHS.

Voor 8mm is de Hi8 uitvoering op de markt gekomen in 1989.

De standaard VHS en 8mm videoband heeft een horizontale resolutie van 240 pixels per beeldlijn. De verbeterde S-VHS en Hi8 hebben 400 pixels en zijn daarom kwalitatief beter.

Het is bekend dat de voorziene leeftijd van al deze videocassettes niet langer dan 5 à 10 jaar was. Nu we ze na 30 jaar of meer willen terugzien, heeft dat soms gevolgen voor de kwaliteit. 
Opnamebanden slijten door veelvuldig gebruik en kunnen door magneten worden gewist. Als sprake is van slijtage is dit zichtbaar in de vorm van storingen in het beeld en bijv. grijze stroken. Dit is onomkeerbare schade. Maar vaak is er ook sprake van vuil dat er voor zorgt dat de koppen van de videospeler ‘verstopt raken’. Dit kan worden opgelost.

De videoband is in 1995 opgevolgd door de nieuwe wereldstandaard: DVD

Kwaliteit originelen
Het eindresultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde band(en).
Deze kunnen aangetast zijn door vocht, rook, water, s,chimmel, algemene degradatie, en veelvuldig gebruik. 

Outputformaat
De gedigitaliseerde beelden worden opgeslagen in het mp4-formaat, dat op elke computer af te spelen is. Er wordt voor gezorgd dat de beeldverhouding (4×3) in stand blijft

Opslagmedium
Tegen een meerprijs van € 5,00 kan het materiaal op een afspeelbare DVD worden geplaatst, maar omdat dit medium steeds minder in gebruik is wordt het gebruik van een USB-stick geadviseerd.

 

De tarieven voor het digitaliseren van videobanden staan hier.