Het materiaal zal met de uiterste zorgvuldigheid worden behandeld en niet voor derden in te zien zijn. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de toegang tot ons systeem door onbevoegden te voorkomen.

Het originele materiaal wordt na behandeling in overleg met de opdrachtgever teruggeleverd. Eventueel bijkomende verzendkosten zullen worden doorberekend. 

Niets zal aan derden worden geleverd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Over de inhoud van het bewerkte materiaal zal ook aan niemand iets worden vertoond of besproken.

Verzending van de digitale bestanden vindt plaats op een van de in de tariefoverzichten weergegeven manieren, nadat dit met de opdachtgever is afgestemd. 

Digitaal gemaakt materiaal wordt na aflevering aan de opdrachtgever nog twee maanden bewaard op ons systeem, voor het geval er iets is misgegaan met de levering. Hierna wordt het materiaal verwijderd van het systeem en is het alleen nog in bezit van de opdrachtgever en kan om die reden ook niet meer opnieuw door ons worden aangeleverd.

Geadviseerd wordt dat de opdrachtgever zelf voor een goede back-up zorgt die op een veilige plek elders wordt bewaard.
Over de mogelijkheden hiervan kunnen wij ook adviseren. Vanuit onze ICT-achtergrond en de daarbij behorende connecties kunnen wij passende en betaalbare oplossingen aanbieden en leveren.